Fördelar med att använda WordPress för företag

Idag har WordPress kommit till att bli en av världens ledande CMS plattformar. Framför allt inom näringslivet där både mindre enmansföretag och stora globala aktörer använder den för att bygga sina hemsidor. Det finns många anledningar till att plattformen är så brett använd och fördelarna med WordPress funktioner är flera. Vi kommer gå in på dessa närmare längre ned i texten.